HLADNJACI I GRIJAČI-vodena para/zrak,  termičko ulje/zrak i voda/zrak

 

Tip izvedbe izmjenjivaća koje proizvodimo i isporućujemo su čelik/čelik,  inox/inox i bakar/aluminij.


                Čelik/Čelik


                         Inox/Inox


                         Bakar/Aluminij
Čelik/Čelik

Izmjenjivač topline čelik/čelik izrađen je iz čelićnih bešavnih cijevi sa će. limenim lamelama, upete na cijevne stijene, zajedno sa će. okvirom i cijevnim navojnim prikljućcima ili prirubnicama NP16 ili NP25. Orebrenje će.cijevi može biti sa će. ravnim lamelama, okruglim lamelama i spiralno orebrenje.  Svaki izmjenjivać može se koristiti kao hladnjak ili grijać sa medijem kao što je termičko ulje, voda, zrak , vodena para i drugo. Isporućuje se kao autonomna jedinica sa ventilatorima (kalorifer) ili bez ventilatora za potreban toplinski kapacitet .

 Izmjenjivaće izrađujemo i prema donešenom uzorku narućitelja zadanih gabarita ili aktivne površine. Zaštićeni su protiv korozije bojanjem specijalnom bojom otporna na visoke temperature do 700oC  ili postupkom vrućeg cinčanja.

PRIMJENA: Prehrambena industrija, brodogradnja, procesna industrija, kemijska ind. farmaceutska, trgovački centri, skladišta , radionićke hale, hoteli, sportske dvorane, te objekti razlićitih namjena.

        

Izrađuju se za teh. uvjete:                                      

Medij:vodena para/zrak, termičko ulje/zrak,voda/zrak             

Temperatura: od -30 oC do +200 oC                      

Tlak: NP6, NP16 i NP25 bar                                      

Učin: od 3 do 1000 KW


Inox/Inox


Tijelo izmjenjivaća topline inox/inox izrađeno je spiralnim orebrenjem iz inox lima čelićnih inox cijevi, upete na cijevne stijene, zajedno sa će. okvirom i cijevnim navojnim prikljućcima ili prirubnicama NP6 ili NP16. Svaki izmjenjivać može se koristiti kao hladnjak ili grijać sa medijem kao što je termičko ulje, voda, zrak , vodena para i drugo. Isporućuje se kao autonomna jedinica sa ventilatorima ili bez ventilatora za potreban toplinski kapacitet .

 Izmjenjivaće izrađujemo i prema donešenom uzorku narućitelja zadanih gabarita ili aktivne površine.

   

PRIMJENA: Prehrambena industrija, procesna industrija, kemijska ind. farmaceutska industrija, bolnice ,  te objekti razlićitih namjena.

 

Izrađuju se za teh. uvjete:                                      

Medij:vodena para/zrak, termičko ulje/zrak,voda/zrak             

Temperatura: od -30 oC do 180 oC                         

Tlak: NP6, NP16 bar                                                   

Učin: od 3 do 1000 KW     
Bakar/Aluminij

Izmjenjivač topline bakar/aluminij  izrađen je iz bakrenih cijevi sa aluminijskim (Al) lamelama, oslonjene na cijevne stjene,  zajedno sa oplatom iz će. pocinčanog lima, te cijevnim navojnim prikljućcima ili prirubnicama NP16 .

Svaki izmjenjivać može se koristiti kao hladnjak ili grijać sa medijem kao što je termičko ulje, voda, zrak , vodena para i drugo. Isporućuje se kao autonomna jedinica sa ventilatorima (kalorifer) ili bez ventilatora za potreban toplinski kapacitet .

Izmjenjivaće izrađujemo i prema donešenom uzorku narućitelja zadanih gabarita ili aktivne površine.

   

PRIMJENA: Prehrambena industrija, brodogradnja, procesna industrija, kemijska ind. farmaceutska, trgovački centri, skladišta , radionićke hale, hoteli, sportske dvorane, škole, te objekti razlićitih namjena.

 

Izrađuju se za teh. uvjete:

Medij:voda/zrak, termičko ulje max 120 oC/zrak, vodena para max 3 bar/zrak

Temperatura: od -30 do +120 oC

Tlak: NP6 i NP16 bar

Učin:od 3 do 1000 KW